PARÄIS
LJ

Déi Lëtzebuerger Studentecerclë stelle sech vir - D’AELP vu Paräis mécht den Ufank

Fir vill Studente geet den Eescht vum Liewen sou lues rëm un. D’Rentrée steet virun der Dier. Verschiddener vun hinnen hunn d’Valise scho gepak a si rëm an hirer Unisstad ukomm, anerer däerfen d’Vakanz nach e bësse genéissen. Mir hu mol bei deenen ënnerschiddleche Studentecerclen nogefrot, wat si am Ufank sou bidden, firwat een onbedéngt sollt Member ginn a wat dat Besonnescht un hirer Studentestad ass. Mir fänken eis Serie mat der „Associatioun des Etuditants Luxembourgeois à Paris“ (AELP) un. Déi verschidde Comitésmemberen hu bereetwëlleg iwwer Mail geäntwert.

Wat huet Paräis als Unisstad ze bidden?

Paräis ass weltwäit bekannt fir seng Monumenter, Muséeën, Terrassen an natierlech och wéinst senge gudden Universitéiten. En Effet huet déi franséisch Haaptstad erstaunlech vill international renomméiert Universitéiten, déi en exzellente Ruff an hire respektive Fächer hunn. Der Dageszeitung „Le Monde“ no, krut Paräis 2016 fir d’drëtte Kéier den Titel vun der „meilleure ville étudiant au monde“. Zu deene gudden Universitéiten geheieren bespillweis d’Sorbonne (Université Paris I - Panthéon Sorbonne) oder d’Assas (Université Paris II - Panthéon Assas), déi op den Droit spezialiséiert sinn. Op dësen zwou Héichschoulen halen ënnert anerem international bekannten Droit-Professeren Coursen. Nieft dem Droit gëtt et och nach d’HEC (Hautes Etudes Commerciales) oder den INSEEC (Institut des hautes études économiques et commerciales) fir Economiestudenten. Béid sinn excellent Unien fir Management, Economie an Finanzen. Op der „Université Paris VI - Pierre & Marie Curie“ studéieren ausserdeem ganz vill Medezinstudenten. Et ginn awer och ganz vill Fächer, déi an d’Richtung Geografie, Sciences Humaines, Sciences Politiques a Geschicht ginn. Paräis bitt eng ganz grouss a villfälteg Palett vu Studiegäng.

Wéi vill Lëtzebuerger sinn ageschriwwen?

Et studéieren vill Lëtzebuerger zu Paräis. Vun all deene Studente fënnt net jiddereen de Wee bei d’AELP. Mir zielen haut eng gutt 120 Memberen. Mam neie Joer erwaarde mer eis nach eng Kéier e groussen Zouwuess.

Firwat sollt ee Member bei iech am Studentekrees ginn?

Bei der AELP sinn, wéi gesot, 120 Lëtzebuerger Studenten am Alter vun 18 bis 27 Joer Member, déi op enger vun de verschiddenen Universitéiten zu Paräis studéieren. Déi grouss Zuel vu Studenten aus ganz ville Studiegäng erméiglecht net nëmmen eng flott Ambiance mä och e flotten Austausch, deen eisem Cercle eng eenzegaarteg Dynamik gëtt. Der AELP hir Missioun ass et, engersäits flott Aktivitéiten fir d’Studenten ze organiséieren. Zu den traditionellen Evenementer gehéire beispillsweis eis „Soirée Beaujolais“, de Rallye duerch Paräis, den alljährleche Besuch beim Lëtzebuerger Ambassadeur an net ze vergiessen d’„Soirée Péniche“. Niewend all deenen Events ginn och nach e bësse méi sportlech a kulturell Aktivitéite gemaach. Do dernieft si mir awer och do, fir déi aktuell an zukénfteg Studenten zu Paräis ze orientéieren, an hinne bei hire Problemer am Studium oder bei der Wunnengssich ze hëllefen. Während dem Joer äntwere mir op déi verschidde Froe vun de Lycéesschüler, déi sech ëmmer méi fréi Gedanken iwwer hire Studium zu Paräis maachen. Aus deem Grond si mer och all Joer op der „Foire de l’étudiant“, wou mir d’Schüler iwwer déi verschidde Studiumsméiglechkeeten zu Paräis informéieren.

Gëtt et eng Daf?

Traditionell Studentendafen, wéi mer se aus aneren Unisstied kennen, sinn a Frankräich per Gesetz verbueden. Bei eis ginn et dowéinst keng sou Ritualer. Mir probéieren dowéinst eis Memberen mat aner Ritualer, déi net an den Kader vun enger „Daf“ faalen, aktiv an de Studentecercle ze integréieren.

Wéi kënnt een un iech oder bidd dir eng Aart „Erëffnungsveranstaltung“ fir nei Studenten?

Den éischten Event am neien Unisjoer ass eisen traditionellen „Pot de bienvenue“. Dat ass normalerweis ganz am Ufank, wann d’Uni nees ugeet. Dëst Joer ass de Rendez-vous den 21. September am Café Long Hop (25, Rue Frédéric Sauton, 75005 Paräis). Um „Pot de bienvenue“ ass ëmmer eng flott Ambiance. Al Studente gesi sech no enger laanger Vakanz erëm, an déi nei Studente kréien direkt d’Méiglechkeet nei Leit kennenzeléieren. Eng aner wichteg Erëffnungsveranstaltung ass eise groussen AELP-Rallye. Dat ass eng grouss Schnitzeljagd duerch ganz Paräis, wou d’Studenten witzeg Aufgaben léisen an op komplizéiert Froen äntwere mussen. Mir empfannen dat als eist „Erëffnungsritual“, well déi nei Studenten esou d’Stad gutt kenneléieren. En plus gëtt bei den Aufgaben, déi se léise mussen, séier d’Äis gebrach. Do fillt ee sech dann direkt méi wuel. All Detailler fënnt een an eiser Facebookgrupp.

Wéi ass et mam Viruerdeel, dass a Studentencerclen d’Feieren an d’Drénken un éischter Stell steet?

Dat Viruerdeel ass net wierklech fondéiert. Der AELP hir Missioun ass et, d’Lëtzebuerger Studenten zu Paräis zesummenzebréngen a ganz verschidden a flott Aktivitéiten ze maachen. Et geet dobäi net nëmmen ëm Feiren an Drénken, och wa mer dat trotzdem alleguerten och mol gäre maachen.

Besteet net d’Gefor, sech als Lëtzebuerger ze vill ofzekapselen?

Dat menge mir net. Mir encouragéieren all eis Memberen, fir Net-Lëtzebuerger kennenzeléieren. Vill vun eise Studenten hu sech zu Paräis nei Frënn gemaach, déi net an der AELP sinn. Dat ass och wichteg, well jiddereen huet nach ëmmer säi Studium an säin eegene Stonneplang. Trotzdem probéieren mir, de Lien tëscht der Lëtzebuerger Kommunautéit oprecht ze erhalen, andeems mir en aktive Cercle sinn.


www.aelp.lu