LUXEMBURG
LJ

2017 wurden 1.400 Rinder aus Luxemburg in Bastogne geschlachtet

Der Skandal um den Schlachthof im belgischen Bastogne hat nun auch den adr-Abgeordneten Fernand Kartheiser auf den Plan gerufen, der in diesem Zusammenhang eine parlamentarische Anfrage an die Umweltministerin, die Gesundheitsministerin und den Landwirtschaftsminister richtete. So will Kartheiser unter anderem wissen, ob es stimme, dass „Naturschutzfleesch“ in Bastogne geschlachtet wurde und warum das Fleisch eines Luxemburger Labels nicht in einem luxemburgischen Schlachthof geschlachtet wurde.

In der nun vorliegenden Antwort weist Umweltministerin Carole Dieschbourg darauf hin, dass es stimme dass „Ranner vum Label Naturschutzfleesch, sou wéi och anert Lëtzebuerger Véih am Schluechthaus zu Baaschtnech geschluecht gouf“. 2017 wurden 1.400 Rinder aus luxemburgischen Betrieben in Bastogne geschlachtet, davon 230 unter dem Label „Naturschutzfleesch“. Allerdings unterstreicht Ministerin Dieschbourg: „De Label Naturschutzfleesch gouf den 8. Februar 2018 der Produk-
tiounsgenossenschaft Naturschutzfleesch S.C. iwwerginn, a gehéiert net der Natur- a Forstverwaltung“, wie der adr-Parlamentarier fälschlicherweise in seiner Anfrage behauptet hatte.

Weiter weist die Ministerin darauf hin, dass in der Anfangszeit des Labels „Naturschutzfleesch“ das Fleisch in Luxemburg geschlachtet und verarbeitet wurde. „Opgrond vu Qualitéits-, Kapazitéits- an Liwwerproblemer gouf dunn ab Mäerz 2015 d’Schluechten an d’Verschaffen op Baaschtnech verluecht“, schreibt Dieschbourg.

Auch sieht die Ministerin den Verkauf von „Naturschutzfleesch“ durch diesen Skandal nicht in Frage gestellt. „Well awer den ‚Atelier de découpe‘ vum Schluechthaus sain Agrément entzu krut, gouf direkt no der Publikatioun vum Skandal d’Naturschutzfleesch aus de Rayone geholl. Aktuell verhandelt d’Genossenschaft vum Naturschutzfleesch mat anere Betriber. Bis eng Léisung fonnt ginn ass, gëtt de Verkaf weiderhinn ausgesat“, hält die Umweltministerin weiter fest.